Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 24
Tháng 11 : 743
Năm 2022 : 12.497
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

     PHÒNG GD & ĐT HƯỚNG HOÁ               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH&THCS HƯỚNG LINH                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18/CV-TH&THCS               Hướng Linh, ngày 29 tháng  01 năm 2021

     Về việc thực hiện các biện pháp 

cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

KHẨN

Kính gửi:

                          - Phòng GD&ĐT Hướng Hóa;

                          - Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Hướng Linh;

                          - CB,GV,NV trường TH&THCS Hướng Linh.

 

          Thực hiện Công văn số 97/UBND-VP ngày 29/01/2021 của ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 54/PGDĐT-CNH ngày 29/01/2021 của Phòng GD&ĐT Hướng Hóa về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Trường TH&THCS Hướng Linh yêu cầu toàn thể CBGVNV và học sinh thực hiện một số nội dung sau:

       1. Bắt buộc đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại những nơi có tập trung đông người. Yêu cầu toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

     2. Tổ chức đo thân nhiệt cho học sinh và CBGVNV trước khi vào trường; Hướng dẫn học sinh rửa tay sát khuẩn bằng xà phòng trước khi vào lớp. Nhân viên Y tế chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại nhà trường như: thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch và xà phòng... và phương án đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

     3. Dừng các hoạt động, sự kiện tập trung đông người chưa cần thiết, trường hợp phải tồ chức thì bộ phận phụ trách phải tham mưu trực tiếp với Hiệu trưởng và phải có phương án phòng, chống dịch phù hợp.

            4. Phối hợp chặt chẽ với trung tâm Y tế xã để triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp đảm bảo an toàn trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Giáo viên chủ nhiệm các lớp kịp thời nắm bắt tình hình sức khỏe của học sinh, nếu phát hiện các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 thì báo ngay với Ban Giám hiệu và Nhân viên Y tế nhà trường để được hướng dẫn các biện pháp xử lý phù hợp.

          Nhận được thông báo này đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên trong và học sinh toàn trường nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.

Nơi nhận:                                                                            HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT Hướng Hóa (b/c);

- Đảng ủy, UBND xã Hướng Linh (b/c);                                                    

- TT Y tế xã Hướng Linh (p/h);                                                                 Lê Minh Quốc

- CB,GV,NV nhà trường (t/h);

- Lưu: VP.                                                                                                 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Văn bản mới