Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 24
Tháng 11 : 743
Năm 2022 : 12.497
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2020 - 2021

   PHÒNG GD & ĐT HƯỚNG HOÁ               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH&THCS HƯỚNG LINH                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Biểu mẫu 09

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2020 - 2021

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

- Điều kiện tuyển sinh

 

- Được các trường Tiểu học công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học.

- Độ tuổi 11-15

- Đã hoàn thành chương trình lớp 6 phổ thông, được công nhận lên lớp 7.

- Độ tuổi 12-13

- Đã hoàn thành chương trình lớp 7 phổ thông, được công nhận lên lớp 8.

- Độ tuổi 13-14

- Đã hoàn thành chương trình lớp 8 phổ thông, được công nhận lên lớp 9.

- Độ tuổi 14-15

 

 

 

 

 

 

II

 

 

- Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

-Thực hiện giảng dạy 12 môn văn hóa theo khung PPCT THCS lớp 6 và chuẩn KT-KN của bộ GDĐT ban hành.

- Thực hiện các chủ đề tự chọn.

-Thực hiện giảng dạy 12 môn văn hóa theo khung PPCT THCS lớp 7 và chuẩn KT-KN của bộ GDĐT ban hành.

- Thực hiện các chủ đề tự chọn.

-Thực hiện giảng dạy 13 môn văn hóa theo khung PPCT THCS lớp 8 và chuẩn KT-KN của bộ GDĐT ban hành.

- Thực hiện các chủ đề tự chọn.

-Thực hiện giảng dạy 13 môn văn hóa theo khung PPCT THCS lớp 9 và chuẩn KT-KN của bộ GDĐT ban hành.

- Thực hiện các chủ đề tự chọn và 1 môn NGLL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

- Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

1- Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình:

- Tổ chức họp phụ huynh định kỳ ít nhất 3 lần trong năm học, thông kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục toàn diện, tổ chức kí cam kết thực hiện các cuộc vận động giữa GV,HS và phụ huynh, xây dựng quy chế phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh trong việc giáo dục học sinh.

- Thông qua nội qui, điều lệ nhà trường, triển khai các quy định và quyền lợi, nghĩa vụ của học sinh, của cha mẹ HS trong công tác phối hợp. Kết hợp chặt chẽ 3 môi trường giáo dục, đảm bảo phối hợp chặt chẽ 3 môi trường GD đảm bảo thông tin hai chiều giữa nhà trường và gia đình.

- Gia đình học sinh phải thường xuyên phối hợp với nhà trường trong việc quản lý, giáo dục học sinh và thực hiện những nhiệm vụ do Ban đại diện cha mẹ học sinh đề ra.

- Gia đình cần phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên bộ môn của lớp để chăm sóc, quản lý, động viên học sinh tích cực, tự giác học tập, rèn luyện đạo đức, tuân thủ quy định của Điều lệ và nội quy nhà trường.

- Phụ huynh phải chịu trách nhiệm đối với sai phạm, khuyết điểm của con em mình theo quy định của pháp luật và thực hiện nghị quyết của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp trong việc phối hợp với nhà trường để chăm sóc, quản lý, giáo dục học sinh.

2. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh:

- Học sinh phải kính trọng thầy giáo, cô giáo, cán bộ và nhân viên của nhà trường; đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; thực hiện điều lệ, nội quy nhà trường; chấp hành pháp luật của Nhà nước;

- Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường;

- Chăm lo rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân, giữ gìn và bảo vệ môi trường; tích cực tham gia các hoạt động tập thể của trường, của lớp, của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, giúp đỡ gia đình và tham gia công tác xã hội.

- Thường xuyên giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, nơi công cộng; góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường.

- TRung thực trong học tập không có thái độ gian lận trong kiểm tra thi cử

- Có hứng thú trong học tập và 100% học sinh có nguyện vọng tiếp tục học THPT và học nghề.

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

- Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

 

- Ngoài kế hoạch và chương trình dạy học theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường còn tổ chức cho Học sinh tham gia các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt như:

-   Ngoại khóa, “Đố vui để học”; “Rung chuông vàng” “ Đố vui dưới cờ” tham quan dã ngoại... để thi đua ôn tập kiến thức đã học, tuyên truyền các nội dung giáo dục pháp luật, môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, bom mìn...

-   Tổ chức cắm trại  4 năm 1 lần.

-   Tham gia các hoạt động văn thể, hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường, rèn luyện kỷ năng sống, giáo dục giới tính... phù hợp với tâm sinh lý của từng lứa tuổi học sinh.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn: Hỗ trợ vở viết sách giáo khoa, áo ấm ...

- Thực hiện 3 đủ đối với học sinh: Đủ ăn, đủ sách vở, đủ sách vở bằng các hình thức xã hội hóa giáo dục.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

 

Kết quả dự kiến đạo đức của HS:

+ Tốt: 46/57 = 80,70%

+ Khá: 11/57=19,30%

+ TB: 0%

- Kết quả dự kiến học lực HS:

+ Giỏi: 2/57=3,51%

+ Khá: 22/57=38,60 %

+ TB: 33/57=57,89%

- Sức khỏe của HS:

+ Đảm bảo trên 90% học sinh có sức khỏe tốt.

Kết quả dự kiến đạo đức của HS:

+ Tốt: 45/55=81,82%

+ Khá: 10/55=18,18%

+ TB: 0%

- Kết quả dự kiến học lực HS:

+ Giỏi: 2/55=3,64%

+ Khá: 18/55=32,73%

+ TB: 35/55=63,64%

- Sức khỏe của HS:

+ Đảm bảo trên 90% học sinh có sức khỏe tốt.

Kết quả dự kiến đạo đức của HS:

+ Tốt: 36/45=80,0%

+ Khá: 9/45=20%

+ TB: 0%

- Kết quả dự kiến học lực HS:

+ Giỏi: 1/45=2,22%

+ Khá: 15/45=33,33%

+ TB: 29/45=64,44%

- Sức khỏe của HS:

+ Đảm bảo trên 90% học sinh có sức khỏe tốt.

Kết quả dự kiến đạo đức của HS:

+ Tốt: 38/47=80,85%

+ Khá: 9/47=19,15%

+ TB:  0%

- Kết quả dự kiến học lực HS:

+ Giỏi: 2/47=4,26%

+ Khá: 18/47=38,30%

+ TB: 27/47=57,45%

- Sức khỏe của HS:

+ Đảm bảo trên 90% học sinh có sức khỏe tốt.

 

 

 

 

 

VII

 

 

 

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 

HS của nhà trường sau khi hoàn thành chương trình lớp 6 đạt yêu cầu về KT, KN để tiếp tục học lên lớp 7 ở tại trường, hoặc ở các trường THCS khác.

HS của nhà trường sau khi hoàn thành chương trình lớp 7 đạt yêu cầu về KT, KN để tiếp tục học lên lớp 8 ở tại trường, hoặc ở các trường THCS khác.

HS của nhà trường sau khi hoàn thành chương trình lớp 8 đạt yêu cầu về KT, KN để tiếp tục học lên lớp 9 ở tại trường, hoặc ở các trường THCS khác

HS của nhà trường sau khi hoàn thành chương trình lớp 9 đạt yêu cầu về KT, KN để dự xét tuyển, thi tuyển vào các trường THPT, hoặc TH chuyên nghiệp

 

                           Hướng Linh, ngày 30 tháng 9 năm 2020

                     HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

 

                                                 Lê Minh Quốc                                  


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Văn bản mới