Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 27
Tháng 11 : 746
Năm 2022 : 12.500
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo Về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục (Theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017)

    PHÒNG GD & ĐT HƯỚNG HOÁ               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH&THCS HƯỚNG LINH                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:            /BC-TH&THCS                Hướng Linh, ngày 30 tháng 9 năm 2020

 

BÁO CÁO

Về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục

(Theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017)

 

 

Thực hiện công văn số 119/PGDĐT-TH ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Phòng GD&ĐT Hướng Hoá về việc triển khai thực hiện Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT. Trường TH&THCS Hướng Linh báo cáo công tác triển khai thực hiện như sau:

I. NHỮNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

1. Về nội dung thực hiện công khai

1.1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục (kèm theo biểu mẫu 05 và 09):

- Công tác tuyển sinh: thực hiện đúng theo kế hoạch văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT Quảng Trị, Phòng GD&ĐT Hướng Hoá.

- Chương trình giáo dục: Nhà trường thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

- Công tác phối hợp: Nhà trường thường xuyên phối hợp với gia đình học sinh trong công tác giáo dục toàn diện qua việc sử dụng Sổ Liên lạc và tổ chức Hội nghị CMHS định kỳ hàng năm.

- Giáo dục thái độ học tập của học sinh qua các buổi nói chuyện, sắm vai qua các tiểu phẩm, kể chuyện, các trò chơi lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần.

1.2.Công khai thông tin chất lượng giáo dục (kèm theo biểu mẫu 06 và 10)

Nhà trường công khai số lượng học sinh, số lớp, chất lượng học sinh HKI (dự kiến) năm học 2020 - 2021 để phụ huynh và học sinh nhà trường được biết. Từ đó có các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

1.3.Công khai thông tin cơ sở vật chất (kèm theo biểu mẫu 07 và 11)

- Cơ sở vật chất, thiết bị cơ bản đáp ứng cho công tác dạy và học. Giáo viên sử dụng tốt và thường xuyên giảng dạy bằng giáo án điện tử, kịp thời cập nhật thông tin trong ngày phục vụ cho việc dạy và học (Theo mẫu

1.4.Công khai thông tin Về CB – GV – NV (kèm theo biểu mẫu 08 và 12)

- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tích cực học tập đạt trình độ trên chuẩn. Sống có trách nhiệm, thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin. Rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học - biết tự chăm sóc bản thân qua việc giáo dục kĩ năng sống. Chăm lo cho an toàn, sức khỏe học sinh từ trường đến nhà và ngược lại.

- Công tác quản lý: lực lượng cán bộ quản lý có kinh nghiệm, luôn năng động, sáng tạo trong công việc và tìm mọi biện pháp thực hiện để đạt hiệu quả cao trong công tác chỉ đạo.

1.5. Công khai thu, chi tài chính

a) Công khai thu – chi tài chính:

- Công khai bảng lương đầu mỗi tháng trước khi đội ngũ nhận lương từ thẻ ATM.

- Công khai quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường tại bảng thông báo của nhà trường trong Hội nghị viên chức. Quy chế được thông qua từng tổ công đoàn tổ chức góp ý trước khi hoàn chỉnh, công khai.

- Các khoản thu theo quy định thông qua phiên họp hội đồng hàng tháng.

- Trước khi mua sắm sửa chữa CSVC đều xin ý kiến hội đồng sư phạm, được sự đồng ý mới tổ chức thực hiện.

b) Nội dung công khai dự toán, quyết toán:

- Công khai các căn cứ, nguyên tắc phân bổ.

- Công khai quyết toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Công khai quyết toán do đơn vị phê duyệt cho các đơn vị cấp dưới.

2. Về hình thức và thời điểm công khai

a) Hình thức công khai:

- Niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của đơn vị.

- Trong quy chế chi tiêu bội bộ.

b) Thời điểm công khai: Chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày được cấp có thẩm quyền giao đầu năm và điều chỉnh hoặc bổ sung trong năm (nếu có) và chậm nhất 30 ngày khi quyết toán được duyệt.

II. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ

Công tác công khai đã đáp ứng được sự giám sát của đội ngũ đối với hoạt động thu - chi trong nhà trường nên không có khiếu kiện, khiếu nại về công tác tài chính.

III. KIẾN NGHỊ: Không

Nơi nhận:                                                                          HIỆU TRƯỞNG

    - Phòng GD-ĐT (để báo cáo);

- UBND xã Hướng Linh;

- BĐD CMHS;

- CB,GV, NV:

- Lưu: VP.                                                                               Lê Minh Quốc


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Văn bản mới