Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 24
Tháng 11 : 743
Năm 2022 : 12.497
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỒ SƠ CÁC NHÓM KĐCL

    PHÒNG GD & ĐT HƯỚNG HOÁ               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH&THCS HƯỚNG LINH                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /TB-TH&THCS                                                   Hướng Linh, ngày 24 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc kiểm tra hồ sơ tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục

của nhà trường

Qua thời gian nhà trường triển khai công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục. Đến nay, hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường vẫn chưa được sắp xếp lại và bố trí hợp lý. Nay, nhà trường tiến hành kiểm tra hồ sơ tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục theo kế hoạch như sau:

          I. THÀNH PHẦN, QUY TRÌNH, NHIỆM VỤ KIỂM TRA        

          1. Thành phần kiểm tra

          - Ban Giám hiệu: Chỉ đạo các nhóm công tác

          - Nhóm thư ký của nhà trường: Trực tiếp kiểm tra, rà soát hồ sơ

          - Nhóm trưởng của các nhóm công tác: Chịu trách nhiệm về hồ sơ của nhóm.

          2. Quy trình, nhiệm vụ kiểm tra

          - Các thành viên của nhóm công tác nộp hồ sơ tự đánh giá KĐCL của mình theo các tiêu chí đã phân công về thư ký của nhóm. Thư ký của nhóm có nhiệm vụ rà soát lại hồ sơ các thành viên của nhóm đã nộp lên, sau đó báo cáo lại với nhóm trưởng của nhóm. Nhóm trưởng kiểm tra lại hồ sơ của nhóm mình xem minh chứng, phiếu phân tích tiêu chí, phiếu đánh giá tiêu chí đã đảm bảo yêu cầu hay chưa. Nếu nhận thấy hồ sơ của các thành viên chưa đảm bảo thì yêu cầu làm lại, đã đảm bảo thì nộp lên nhà trường (theo lịch làm việc với nhà trường).

          - Các thành viên của nhóm Thư ký nhà trường sẽ kiểm tra, rà soát lại hồ sơ của các nhóm công tác nộp lên. Nếu nhận thấy hồ sơ chưa đảm bảo thì yêu cầu làm lại, nếu đảm bảo thì tiến hành lưu vào hồ sơ. Thành viên nhóm Thư ký của nhà trường có nhiệm vụ hướng dẫn các nhóm công tác cách dán nhãn minh chứng, sắp xếp minh chứng vào tủ hồ sơ.

          - Sau khi tiến hành kiểm tra hồ sơ của các nhóm, các thành viên trực tiếp kiểm tra có nhiệm vụ báo cáo lại với trưởng nhóm thư ký kết quả kiểm tra hồ sơ của nhóm công tác, bao gồm: Minh chứng, phiếu phân tích tiêu chí (phụ lục 2), phiếu đánh giá tiêu chí (phụ lục 5a). Trưởng nhóm thư ký có nhiệm vụ báo cáo với Hiệu trưởng kết quả kiểm tra hồ sơ các nhóm công tác.

          - Trưởng các nhóm công tác tổng hợp phiếu phân tích tiêu chí (Phụ lục 2), phiếu đánh giá tiêu chí (phụ lục 5a) nộp về nhà trường qua email của các thành viên của nhóm thư ký trường trực tiếp kiểm tra. Nhóm thư ký của nhà trường có nhiệm vụ hoàn thành bản báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng của nhà trường để nộp lên cấp trên.

          III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA

TT

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Nhiệm vụ

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

28/4/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Điểm Miệt

Thầy Thanh – Phó Hiệu trưởng

Chỉ đạo chung

 

Cô Phương (VP)

Kiểm tra hồ sơ nhóm công tác số 1: tiêu chuẩn 1

 

Thầy Nguyễn Phước Long

Trưởng nhóm công tác số 1: Phụ trách tiêu chuẩn 1

 

Cô Phạm Thị Hải (TV)

Kiểm tra hồ sơ nhóm công tác số 3: tiêu chuẩn 3; Trưởng nhóm công tác số 3

 

Thầy Trường (TPT Đội)

Kiểm tra hồ sơ nhóm công tác số 5: tiêu chuẩn 5

 

Cô Lê Thị Tuyết Nhung

Trưởng nhóm công tác số 5: Phụ trách tiêu chuẩn 5

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

29/4/2020

 

 

 

 

 

 

Điểm Miệt

Thầy Phan Huỳnh Thiện- Phó Hiệu trưởng

Chỉ đạo chung

 

Cô Nhi (Y tế)

Kiểm tra hồ sơ nhóm công tác số 2: tiêu chuẩn 2

 

Thầy Nguyễn Quang Đạo

Trưởng nhóm công tác số 2: Phụ trách tiêu chuẩn 2

 

Cô Mai Lệ Huyền

Kiểm tra hồ sơ nhóm công tác số 4: tiêu chuẩn 4

 

Thầy Trương Quang Tiến

Trưởng nhóm công tác số 4: Phụ trách tiêu chuẩn 4

 

Trên đây là Thông báo về kế hoạch kiểm tra hồ sơ tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục của Trường TH&THCS Hướng Linh. Đề nghị toàn thể CB,GV,NV nhà trường nghiêm túc thực hiện.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                      Lê Minh Quốc


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Văn bản mới