Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 24
Tháng 11 : 743
Năm 2022 : 12.497
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm, năm học 2020 – 2021

   PHÒNG GD & ĐT HƯỚNG HOÁ               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH&THCS HƯỚNG LINH                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Số: …./KH-TH&THCS                         Hướng Linh, ngày 25 tháng 4  năm 2021

KẾ HOẠCH

 Tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm, năm học 2020 – 2021

Căn cứ Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 09 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học;

Căn cứ quy trình năm học 2020 - 2021 cấp tiểu học;

Trường TH&THCS Hướng Linh xây dựng kế hoạch việc tổ chức kiểm tra định kì cuối năm học 2020 - 2021 như sau:

I. Tổ chức thực hiện

1. Tổ chức ôn tập và thực hiện chương trình

Giáo viên giảng dạy chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh và có kế hoạch rèn luyện riêng cho học sinh có kết quả đánh giá thường xuyên, hoạt động giáo dục chưa hoàn thành. Việc tổ chức rèn luyện được thực hiện ngay trên lớp học, không giao bài tập về nhà đối với lớp học 2 buổi/ngày; không soạn đề cương bắt buộc học sinh làm bài, tránh việc nhồi nhét kiến thức dưới  hình thức học thuộc lòng bài mẫu, đề cương. Giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh cách tự học, tự rèn luyện theo đúng chuẩn kiến thức kỹ năng.

2. Tổ chức đánh giá định kì kết quả học tập cuối năm học

Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm thực hiện việc tổ chức kiểm tra đánh giá định kì cuối năm học với các yêu cầu sau:

- Đảm bảo thực hiện đúng các yêu cầu về tổ chức và quản lý hành chính: có kế hoạch tổ chức kiểm tra định kì; Quy trình ra đề, duyệt đề phải thực hiện nghiêm túc, cẩn trọng để đảm bảo tính chính xác, khoa học theo đúng chuẩn kiến thức kỹ năng.

- Tổ chức kiểm tra các môn Lịch sử - Địa lý, Khoa học, Tiếng Anh, Tin học theo chương trình của lớp trước 30/4/2021 không trùng ngày kiểm tra theo lịch nhà trường.

- Đối với Lớp 1,2,3,4: môn Tiếng Việt, Toán Kiểm tra vào các ngày ngày 03-05/5/2021 theo lịch của nhà trường.

-  Đối với lớp 5: Môn Tiếng việt, Toán, Lịch sử, Địa lý và Khoa học: Kiểm tra vào ngày 07/05/2021 theo lịch của nhà trường.

Lưu ý: Để đảm bảo sức khoẻ của học sinh, tạo điều kiện cho học sinh có thời gian rèn luyện kiến thức học tập, Học sinh được thi theo buổi học và tuyệt đối không bố trí kiểm tra nhiều môn học bài trong 1 buổi.

Nhà trường giao trách nhiệm cho giáo viên chủ nhiệm thông báo lịch kiểm tra các môn học đến cha mẹ học sinh, học sinh bằng nhiều hình thức như thông báo, trao đổi học sinh, bản tin của nhà trường, phiếu liên lạc ...

- Về đề kiểm tra cuối năm học: Phải đảm bảo theo chuẩn kiến thức và kỹ năng của từng lớp, tường minh, chặt chẽ, khoa học, có tính phân hóa cho từng đối tượng học sinh, coi trọng sự tiến bộ của học sinh trong học tập và rèn luyện, đánh giá được kết quả thực chất của học sinh.

- Việc ra đề cần nghiên cứu một số văn bản sau:

+ Điều 10 Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2016 và Điều 7 Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉ lệ mức độ nhận thức và cấu trúc đề của từng môn được quy định tại khoản 2 điểm c Điều 10 Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2016 và tại khoản 1 điểm c Điều 7 Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020;

- Đối với các khối lớp: Hiệu trưởng ra quyết định thành lập hội đồng duyệt đề, coi, chấm, nghiệm thu và bàn giao chất lượng giáo dục học sinh cuối năm học. Giáo viên chủ nhiệm sẽ trao đổi với giáo viên sẽ nhận học sinh vào năm học tiếp về những nét nổi bật hoặc hạn chế của học sinh, bàn giao hồ sơ đánh giá học sinh quy định tại khoản 1 Điều 13 của Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 và Điều 10 Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Hiệu trưởng nhà trường và Hội đồng kiểm tra tiến hành phân công  giám thị theo tiêu chí: giáo viên chủ nhiệm làm giám thị 2 và giáo viên lớp trên làm giám thị 1.

+ Bài kiểm tra cuối năm được giáo viên sửa lỗi, nhận xét những ưu điểm và góp ý những hạn chế, cho điểm cuối cùng theo thang điểm 10 (mười), (khoản 2 điểm d Điều 10 Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2016 và tại khoản 1 điểm d Điều 7 Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020), giáo viên không được tự ý nâng điểm hoặc hạ điểm khi chấm bài. Hồ sơ đánh giá và bàn giao thực hiện theo Điều 13, 14, 15 Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2016 và Điều 9, 10, 11, 12 Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đối với khối 5: Phòng GD & ĐT giao trách nhiệm cho Hiệu trưởng tổ chức cho giáo viên thực hiện công tác coi, chấm bài kiểm tra và bàn giáo chất lượng giáo dục học sinh lớp 5 theo đúng Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cụ thể như sau:

+ Thành phần của hội đồng gồm cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Linh.

+ Hội đồng kiểm tra tiến hành phân công  giám thị theo tiêu chí: giáo viên chủ nhiệm làm giám thị 2 và giáo viên lớp khác làm giám thị 1.

+ Hội đồng nghiệm thu là các  giáo viên Ngữ văn, Toán, Lịch sử - Địa lý, Sinh học của trường tiến hành chấm thẩm định theo xác suất từ 10% trở lên.

+ Thời gian thẩm định được tiến hành từ 15 giờ ngày 07/05/2021.

Nếu điểm chấm thẩm định có sai lệch với giám khảo lớp 5 thì báo cáo Chủ tịch Hội đồng quyết định.

- Đối với học sinh khuyết tật học hoà nhập và học sinh lang thang cơ nhỡ, lớp học linh hoạt: kiểm tra định kì chung đề và thực hiện theo Điều 12 Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2016 và Điều 8 Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Sau khi có kết quả kiểm tra đánh giá định kì cuối năm học các môn học, nếu có sự phản ánh của học sinh, cha mẹ học sinh. Nhà trường giao trách nhiệm cho tổ Văn phòng phân công tiếp nhận đơn, phản ánh của cha mẹ học sinh và hẹn thời gian trả lời chính xác. Các nội dung trả lời phải rõ ràng, cụ thể, đúng cở sở pháp lý về các nội dung chỉ đạo của ngành. Nhắc nhở giáo viên đón tiếp cha mẹ học sinh ân cần, thân thiện, tránh gây phiền hà cho cha mẹ học sinh. Hội đồng kiểm tra của Nhà trường sẽ kiểm tra việc thực hiện công tác tiếp đón cha mẹ học sinh và giải quyết đơn khiếu nại, các trường hợp phản ánh, đơn khiếu nại mà nhà trường gặp khó khăn trong giải quyết sẽ được phòng Giáo dục tư vấn và hỗ trợ thực hiện.

3. Hướng dẫn và giúp đỡ HS chưa hoàn thành chương trình lớp học

 Thực hiện theo Điều 14 Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2016 và Điều 11 Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ GD&ĐT theo các bước sau:

- Giáo viên lập danh sách, xây dựng kế hoạch hướng dẫn, giúp đỡ từng học sinh trình Hiệu trưởng duyệt và tư vấn về lịch, nội dung, hình thức giúp học sinh rèn luyện và ôn tập kiến thức.

- Giáo viên trực tiếp thực hiện hướng dẫn, giúp đỡ từng học sinh, căn cứ vào kết quả rèn luyện của học sinh, giáo viên đề xuất với hiệu trưởng thời gian và hình thức đánh giá bổ sung phù hợp với từng học sinh.

- Giáo viên tổ chức kiểm tra đánh giá bổ sung cho học sinh để xét hoàn thành chương trình lớp học.

- Căn cứ vào kết quả đánh giá bổ sung, giáo viên lập danh sách và báo cáo hiệu trưởng xét, quyết định việc lên lớp hoặc ở lại lớp.

II.   Thời gian hoàn thành hồ sơ và báo cáo

- Các lớp 1,2,3,4: Chấm bài sau khi kiểm tra xong tại các phòng học.

- Ngày 10/5/2021 giáo viên hoàn thành việc nhận xét, đánh giá học sinh và các số liệu thống kê, báo cáo...

Ghi chú: Các lớp bám vào lịch kiểm tra để huy động đảm bảo số lượng học sinh tham gia kiểm tra

Trên đây là Hướng dẫn công tác tổ chức kiểm tra định kì cuối năm, năm học 2020 - 2021.

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                              

- Phòng GD&ĐT Hướng Hoá (b/c);                                                  KT. HIỆU TRƯỞNG

- Các Tổ chuyên môn bậc TH (t/h);                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- CBQL,  GV bậc TH (t/h)

- Lưu: CM, VP.

                                                                                                           Nguyễn Văn Thanh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Văn bản mới